Objekt

Ekhaga 1 36394 Lammhult

Lädja

4 ha jordbruksfastighet med sjöutsikt i Lädja

 • Tomtareal/mark: 37436 kvm
 • Pris: 500 000 kr
 • Pristyp: Högstbjudande

Intresserad?

Siri Ek, Fastighetsmäklare
0705-407071
Jag godkänner att mina personuppgifter lagras hos mäklaren. Läs mer här. GDPR

Beskrivning

 • Nu finns chansen att förvärva denna fastighet om ca 4 ha med härlig utsikt mot Bråtasjön, strax i utkanten av byn Lädja. fastigheten är belägen knappt 1 mil utanför Lammhult och ca 3 mil norr om Växjö. Fastigheten styckades av till dess storlek idag för att bebyggas. Fastigheten är taxerad lantbruksenhet och består av ca 1 ha betesmark och ca 3 ha skogsmark. 
  
  Skogsmarken består främst av vackra ädellövs träd som bok och ek samt björkträd som tillsammans ger en fantastisk vacker natur att omges och vistas i samt vedhuggning för eget bruk. Här har man möjlighet att bygga upp sin egna gård. Fastigheten ligger på en hög höjd så man får fin utsikt mot sjön mellan de vackra bokträden. Fastighetens storlek möjliggör odling och djurhållning i mindre skala.

Allmän information

 • Pris:500 000 kr
 • Pristyp: Högstbjudande
 • Tomtareal/mark:37436 kvm
 • Taxeringsvärde mark: 96 000 kr
 • Totalt taxeringsvärde: 96 000 kr
 • Fastighetsbeteckning:VÄXJÖ LÖVHULT 1:6
 • UppdragsID:gv7 nqk
 • Objektstyp:Övrigt

Övrigt

 • Övrigt:
  Förhandsbesked om bygglov har funnits på fastigheten och var ett krav för att den skulle kunnat styckats av till dess storlek som den är idag. Detta förhandsbesked gick ut i början av detta år. En köpare kan antingen söka bygglov direkt, vilket är det förslag Stadsbyggnadskontoret i Växjö rekommenderar, alternativt söka ett nytt förhandsbesked och så har man två år på sig att inkomma med bygglovsansökan. Man kan även komma överens om att säljaren söker förhandsbesked igen om man hellre vill det och att det är villkorat i ett köpekontrakt.
  
  Det går jättebra och man är varmt välkommen att ringa Stadsbyggnadskontoret i Växjö för frågor rörande bygglov 0470-436 00 alt mejla till stadsbyggnadskontoret@vaxjo.se
  
  Gällande avtalsfrågor i kontrakt är ni välkomna att kontakta mäklaren.
  
  AREAL
  Taxerad areal
  1 ha betesmark
  3 ha skogsmark
  
  Areal enligt lantmäteriet 
  37 436 kvm (3,74 ha)
  
  GRÄNSER
  Observera att fotona med utritade gränser är ungefärligt där gränserna går, det är de gränsmarkeringar som är uppsatta på fastigheten i fält som är de juridiskt gällande.
  
  NATURVÄRDEN
  Fastigheten besväras inte av nyckelbiotoper eller områden med höga naturvärden. (Källa Skogsstyrelsen).
  
  FORN- OCH KULTURVÄRDEN
  Det finns en registrerad fornlämning på fastigheten i Riksantikvarieämbetet, fossil åker. Se karta bland bilagor. Berör ej åkermarken på fastigheten.

Kommande visningar

Kontakta mäklaren för visning

Området

 • Lädja ligger i Bergs socken och är en aktiv bygd, mer information kan läsas på Bergs sockens hemsida; www.bergsocken.se 
  
  Förskola: www.bergslund.se
  
  Fiber finns i Lädja med omnejd.

Filer på VÄXJÖ LÖVHULT 1:6

Filnamn Beskrivning Kategori
Hämta Fastighetskarta 2019-03-13 Fastighetskarta
Hämta Förhandsbesked bygglov
Hämta Riksantikvarieämbetet - RAÄ-nummer Berg 93:1
Hämta Riksantikvarieämbetet - karta fossil åker

Länkar på VÄXJÖ LÖVHULT 1:6

Länknamn Beskrivning Kategori
Flygfilm Flygfilm Gå till

VÄXJÖ LÖVHULT 1:6 på kartan