Objekt

Kistiga 10 34372 Eneryda

Eneryda

Skogsfastighet om ca 34 ha med charmig jaktstuga och damm!

Lättillgänglig skogsfastighet om ca 34 ha. På fastigheten finns en damm och en mysig jaktstuga. Fastighetens jakträtt fri för köparen. Fastigheten ingår idag i ett gemensamt älgjaktslag.
Budgivning pågår!

Intresserad?

Siri Ek, Fastighetsmäklare
0705-407071
Jag godkänner att mina personuppgifter lagras hos mäklaren. Läs mer här. GDPR

Beskrivning

 • Lättillgänglig skogsfastighet om ca 34 ha. På fastigheten finns en charmig jaktstuga på ett fint läge beläget vid en anlagd damm. Stugan har ett trevligt allrum med öppet till nock och eldstad samt ett köksrum och ett mindre sovrum. Fina viltmiljöer, sedvanliga jaktmöjligheter på älg, rådjur, hjort, vildsvin och småvilt Fastigheten ingår idag i ett gemensamt älgjaktslag. Jakträtten tillfaller köparen på tillträdesdagen. Totalt virkesförråd om ca 2120 m3sk varav slutavverkningsmogen skog uppgår till ca 700 m3sk.

Allmän information

 • Pris:1 800 000 kr
 • Pristyp: Högstbjudande
 • Förvärvstillstånd krävs: Ja
 • Lantbruk: Skog
 • Typkod: 120
 • Taxeringsvärde byggnad: 71 000 kr
 • Totalt taxeringsvärde: 71 000 kr
 • UppdragsID:gbv hgp

Mark

 • Areatyp: Skogsmark
 • Areastorlek: 320000 kvm

 • Areatyp: Övrigmark
 • Areastorlek: 16045 kvm

Fastighetsuppgifter

 • Rubrik: Jaktstuga
 • Beskrivning:
  Charmig stuga på fint läge vid en anlagd damm. Använts som jaktstuga. Trevligt allrum med öppet till nock och eldstad samt ett köksrum och ett mindre sovrum. Saknar el, vatten och avlopp.

 • Typ: Skogsuppgifter
 • Skog, S2: 512 m³sk
 • Skog, S1: 176 m³sk
 • Total volym: 2 124 m³sk
 • Upprättad: 1 March, 2019
 • Skogsbruksplan:
  Skogsbruksplan upprättad 2019-03-01 av Per-Ola Olsson, Skogsstyrelsen.
  
  Fastigheten är belägen Älmhults kommun och i Kronobergs län. Totala landarealen är ca 33.5 ha varav ca 32.9 ha är
  produktiv skogsmark. Virkesförrådet är cirka 2 124 m3sk, varav ca 700 m3sk är avverkningsmogen skog. Trädslagsfördelning fördelat på 41 % tall, 34 % gran och 25 % löv.

 • Typ: Jakt
 • Beskrivning:
  Fina viltmiljöer, sedvanliga jaktmöjligheter på älg, rådjur, hjort, vildsvin och småvilt. Fastigheten ingår idag i ett gemensamt älgjaktslag. Tillhör Enerydaortens älgskötselområde samt Enerydaortens viltvårdsområde. Fastighetens jakträtt tillfaller köparen på tillträdesdagen.

 • Rubrik: Areal
 • Beskrivning:
  Areal enligt Lantmäteriets uppgifter: 336 045 kvm. (33,6 ha)
  
  Areal enligt skogsbruksplan
  33,5 ha.

 • Typ: Naturvärden
 • Beskrivning:
  Det finns inga naturvärden eller nyckelbiotoper registrerade på fastigheten (källa: Skogsstyrelsen - Skogens Pärlor).

 • Typ: Besiktning och undersökningsplikt
 • Beskrivning:
  Den slutgiltiga köparen har enligt jordabalken ett långtgående ansvar att undersöka fastigheten och förvissa sig om dess skick, gränser och areal före köpet. Köparen ges därför möjlighet till att på egen hand eller genom sakkunnig före köpet undersöka fastigheten och därigenom skaffa sig kännedom om det skick vari den befinner sig. 
  
  Säljaren och dess representant friskriver sig ansvar för eventuella avvikelser för de uppgifter som lämnats i objektsbeskrivning mm. Syftet med uppgifterna är endast att underlätta köparens besiktning av fastigheten och ge spekulanter en grov uppfattning om fastigheten. Den som tänker köpa fastigheten måste ovillkorligen själv hämta in uppgifter om fastigheten, som han kan grunda sitt köpbeslut på.
  
  
  Köparen är väl medveten om att uppgifterna från skogsbruksplanen i objektbeskrivningen är framtagna enligt för skogsbruksplanläggning gängse metod och är endast ungefärliga. Det kan förekomma avvikelser både uppåt och nedåt. Avvikelserna gäller både enskilda bestånd och summan av dessa. Det kan således inte av Köparen uppfattas som någon garanti att uppgifterna korrekt återger fastighetens egenskaper. Det åligger köparen att själv kontrollera uppgifterna i skogsbruksplanen.
  
  
  Skog och mark kan undersökas på egen hand, dock skall hänsyn visas till grannar, djur, ev pågående jakt och liknande.

 • Typ: Förvärvstillstånd
 • Beskrivning:
  Juridisk person behöver förvärvstillstånd liksom privatperson som ej varit folkbokförd inom glesbygdsområde i Älmhults kommun det senaste året. Kostnaden för förvärvstillstånd är 3.700 kr för privatperson.

 • Rubrik: Försäljningssätt
 • Beskrivning:
  Fastigheten säljs genom skriftlig budgivning. 
  Bud skall inges skriftligen via post eller gärna e-post (siri.ek@gardshemfast.se) och lämpligast på bifogad blankett senast 2019-05-22 kl 10.00. Därtill skall bankreferens eller motsvarande lämnas. Eventuella villkor från budgivare skall framgå av budet.
  
  Säljaren förbehåller sig fri prövningsrätt. Detta innebär t.ex. att efter budtidens utgång kan säljaren välja bort en budgivare eller att anta något av de inkomna buden. Om flera bud inkommer kan säljaren välja att inbjuda till slutbudgivning mellan de, av säljaren godkända budgivarna som inkommit med bud och som önskar deltaga.

 • Rubrik: Taxeringsvärde
 • Beskrivning:
  Fastigheten har nyligen styckats av till egen juridisk fastighet och har därmed ej åsatts eget taxeringsvärde ännu.

Övriga rättigheter och belastningar

 • Typ av övriga rättigheter och belastningar:Gemensamhetsanläggning
 • Beskrivning:
  Älmhult Kistiga Ga:2

 • Typ av övriga rättigheter och belastningar:Gemensamhetsanläggning
 • Beskrivning:
  Älmhult Kistiga Ga:1

Kommande visningar

Kontakta mäklaren för visning

Filer på ÄLMHULT KISTIGA 2:3

Filnamn Beskrivning Kategori
Hämta Skogsbruksplan Skogsbruksplan
Hämta Sammanställning areal och virkesförråd Skog - sammanställning areal och virkesförråd
Hämta Sammanställning huggningsklass Skog - sammanställning huggningsklass
Hämta Sammanställning åldersklass Skog - sammanställning åldersklass
Hämta Avdelningslista Skog - avdelningslista
Hämta Skogskarta Karta - Skog
Hämta Skogskarta Karta - Skog
Hämta Skogskarta Karta - Skog
Hämta Budblankett Blankett - bud

ÄLMHULT KISTIGA 2:3 på kartan